VINSmart Max Speed

2019-07-21 • 5 km

361 Participants • 130 Women • 231 Men

Average Time: 00:32:21
Filter Results:
RankComp.ViewBIBNameCategoryGender Placefinish time
1 5347Nguyễn Duy Đệ Nam100:17:39.5
2 5359Nguyễn Văn Viên Nam200:17:55.7
3 5263Nguyễn Huy Công Nam300:18:27.4
4 5308Đàm Văn Tú Nam400:18:29.7
5 5177Tạ Quang Hưởng Nam500:18:33.3
6 5072Nguyễn Ngọc Thạnh Nam600:18:38.1
7 5157Vũ Xuân Diệu Nam700:18:53.2
8 5323Hoàng Anh Tuấn Nam800:19:01.1
9 5318Hoàng Văn Tâm Nam900:20:02.0
10 5288Quách Hữu Sơn Nam1000:20:15.6


To claim this result or see if it has been claimed you must have a Sportstats account.
Don’t have a Sportstats account? Sign up here
Already have a Sportstats account? Log in here
Name: VINSmart Max Speed
EVENT-LINKS:
Date: 2019-07-21
Location: Hà Nội, Việt Nam
5 km View Results
10 km View Results
Stop Following Athlete
Resend verification e-mail
Reset Password