Vin26 Stronger Together

2019-07-16 • 5 km

668 Participants • 270 Women • 398 Men

Average Time: 00:35:23
Filter Results:
RankComp.ViewBIBNameCategoryGender PlaceCat. Placefinish time
1 50601Nguyễn Văn Nghĩa Nam1100:17:49.0
2 50590Trần Minh Tuấn Nam2200:18:42.0
3 50607Võ Biện Thanh Thư Nữ1100:18:58.0
4 50338Cao Trà Nam3300:19:40.0
5 50258Trần Thị Phương Dung Nữ2200:19:48.0
6 50190Đinh Văn Tiệp Nam4400:20:00.0
7 50035Lê Thành Lộc Nam5500:20:04.0
8 50369Nguyễn Văn Thanh Nam6600:20:06.0
9 50145Phạm Tấn Nhân Nam7700:20:08.0
10 50281Bùi Văn Hiêm Nam8800:20:19.0


To claim this result or see if it has been claimed you must have a Sportstats account.
Don’t have a Sportstats account? Sign up here
Already have a Sportstats account? Log in here
Name: Vin26 Stronger Together
EVENT-LINKS:
Date: 2019-07-16
Location: Nha Trang, Khánh Hòa
5 km View Results
10 km View Results
Stop Following Athlete
Resend verification e-mail
Reset Password