Vin26 Stronger Together

2019-07-16 • 10 km

93 Participants • 11 Women • 82 Men

Average Time: 00:58:54
Filter Results:
RankComp.ViewBIBNameCategoryGender Place5kfinish time
1 10060Nguyễn Thành Bão Nam100:17:5000:36:01.0
2 10062Phan Xuân Bảo Nam200:17:4900:38:46.0
3 10007Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ100:18:4000:39:20.0
4 10019Võ Đại Phú Nam300:19:4700:40:16.0
5 10028Võ Văn Thanh Nam400:19:1400:41:06.0
6 10014Vũ Thanh Lễ Nam500:21:2100:43:28.0
7 10074Nguyễn Trùng Dương Nam600:20:4500:44:16.0
8 10058Lê Hữu Trạm Nam700:21:1300:44:48.0
9 10070Phạn Thành Trung Nam800:21:3200:46:00.0
10 10004Nguyễn Trọng Thạch Nam900:22:4700:46:07.0


To claim this result or see if it has been claimed you must have a Sportstats account.
Don’t have a Sportstats account? Sign up here
Already have a Sportstats account? Log in here
Name: Vin26 Stronger Together
EVENT-LINKS:
Date: 2019-07-16
Location: Nha Trang, Khánh Hòa
5 km View Results
10 km View Results
Stop Following Athlete
Resend verification e-mail
Reset Password