VINSmart Max Speed

2019-07-21 • 10 km

51 Participants • 6 Women • 45 Men

Average Time: 00:56:22
Filter Results:
RankComp.ViewBIBNameCategoryGender Placefinish time
1 10049Nguyễn Anh Tuấn Nam100:35:15.1
2 10015Phạm Văn Thuỳ Nam200:36:41.7
3 10020Nguyễn Văn Cường Nam300:39:24.2
4 10016Hoàng Văn Triệu Nam400:40:05.8
5 10014Nguyễn Văn Hùng Nam500:43:24.6
6 10007Tran van Binh Nam600:43:50.2
7 10047Trịnh Minh Hùng Nam700:44:19.0
8 10010Phạm Văn Tiến Nam800:44:40.3
9 10004Cao Quang Hoàng Nam900:46:35.5
10 10031Hoàng Đình Đới Nam1000:46:57.4


To claim this result or see if it has been claimed you must have a Sportstats account.
Don’t have a Sportstats account? Sign up here
Already have a Sportstats account? Log in here
Name: VINSmart Max Speed
EVENT-LINKS:
Date: 2019-07-21
Location: Hà Nội, Việt Nam
5 km View Results
10 km View Results
Stop Following Athlete
Resend verification e-mail
Reset Password