Junior Warriors

2023-06-04 • 1800m (10-12 tuoi)

408 Participants • 0 Women • 0 Men

Find by Athlete Name:
Filter Results:
Comp.ViewBIBNameRankfinish time1.2k
101339Dương Gia Bảo 100:09:22.200:06:41
100303Phùng Mạnh Lâm 200:09:32.100:06:49
100563Nguyễn Đức An Phú 300:10:41.400:07:32
100465Đoàn Duy Khánh 400:11:01.500:07:58
100666Nguyễn Minh Thành 500:11:19.400:07:56
100316Mai Đức Minh 600:11:42.000:07:59
101022Ngô Quốc Bảo 700:12:11.400:08:22
100211Nguyễn Hữu Nhật Minh 800:12:36.400:08:06
101502Genique Elly Yến Nhi 900:12:50.300:08:41
100511Nguyễn Hữu Phan 1000:13:00.600:08:57
101154Hoàng Trung Hải 1100:13:05.600:09:14
100382Nguyễn Chí Công 1200:13:07.600:09:01
101053Đoàn Khánh Quỳnh 1300:13:14.800:09:32
101326Nguyễn Nhật Minh 1400:13:16.600:09:09
101047Nguyễn Viết Đại Dương 1500:13:32.300:08:55
100520Chử Hải Phong 1600:13:44.400:09:22
100326Bùi Nguyên Phong 1700:13:51.000:09:09
101973Lê Minh Khiêm 1800:13:52.500:09:32
101291Phạm Huy Hoàng 1900:14:02.100:09:23
101201Trịnh Đình Khiêm 2000:14:20.900:09:33
101330Nguyễn Việt Anh 2100:14:26.200:10:01
101042Nguyễn Thanh Phúc 2200:14:27.300:09:49
100344Tôn Nguyễn Tuấn Minh 2300:14:27.300:08:53
100533Nguyễn Chí Nghĩa 2400:14:51.500:09:53
100284Nguyễn Minh Tú 2500:14:58.200:09:49
101136Phạm Minh Thư 2600:15:00.600:10:34
100568Nguyễn Gia Hưng 2700:15:02.400:10:36
100527Đinh Nguyễn Đức Minh 2800:15:06.400:10:20
100351Nguyễn An Bình 2900:15:07.000:09:36
100165Chu Vĩnh Khang 3000:15:08.200:10:02
101114Nguyễn Vũ Lê Minh 3100:15:08.700:11:10
101156Nguyễn Minh Dương 3200:15:13.100:10:31
100566Nguyễn Viết Gia Hưng 3300:15:25.700:10:29
101702Nguyễn Hoàng Ngân 3400:15:52.400:11:11
101090Nguyễn Minh Long 3500:16:07.300:11:14
100120Trần Đình Phong 3600:16:12.500:10:42
100205Đặng Thị Khánh Huyền 3700:16:13.200:11:34
100331Đỗ Nguyên Khôi 3800:16:27.700:11:23
101996Đặng Tiến Thắng 3900:16:30.900:11:44
101211Duong Thao Linh 4000:16:38.800:12:45

Page 1 / 11


To claim this result or see if it has been claimed you must have a Sportstats account.
Don’t have a Sportstats account? Sign up here
Already have a Sportstats account? Log in here
Stop Following Athlete
Resend verification e-mail
Reset Password