Junior Warriors

2023-06-04 • 1000m (6-7 tuoi)

499 Participants • 0 Women • 0 Men

Find by Athlete Name:
Filter Results:
Comp.ViewBIBNameRankfinish time
671023Nguyễn Trí Bách 100:04:02.5
670448Phạm Hoàng Sơn 200:04:05.2
671601Ngô Anh Khoa 300:04:06.8
670031Hoàng Nhật Nam 400:04:12.7
670293Lê Trung Hiếu 500:04:16.4
670131Lê Quang Thành 600:04:22.5
671092Nguyễn Xuân Phúc 700:04:22.8
671510Trần Đình Minh Đức 800:04:30.1
671532Ngô Nhật Minh 900:04:30.9
671225Vũ Như Đức Minh 1000:04:32.6
671585Trần Trung Sơn 1100:04:36.6
671786Giáp Bình Minh 1200:04:36.9
672008Hoàng Phương Anh 1300:04:38.3
671919Lê Hữu Dũng 1400:04:38.6
670548Nguyễn Thế Duy 1500:04:39.1
670600Trần Lâm Anh 1600:04:43.3
672009Đặng Thảo Nguyên 1700:04:43.6
671782Ngô Duy Bảo 1800:04:44.2
671210Nguyễn Xuân Tiến Hưng 1900:04:45.4
670202Nguyễn Danh Thái 2000:04:48.6
670665Vũ Minh Quang 2100:04:49.0
670235Nguyễn An Khánh 2200:04:55.1
670572Tống Đức Minh 2300:04:58.0
671237Phạm Minh Nhật 2400:05:00.2
671068Vũ Gia Bảo 2500:05:00.4
670268Phạm Trần Thanh Mai 2600:05:02.0
670541Nguyễn Ngọc Tú 2700:05:03.9
670163Đào Nhật An 2800:05:06.6
671908Nguyễn Hữu Phong 2900:05:06.6
670105Trần Trọng Khôi 3000:05:07.5
670070Phạm Tùng Lâm 3100:05:08.6
671577Đỗ Lê Tuấn Hưng 3200:05:08.9
672010Lê Anh Duy 3300:05:09.1
671254Nguyễn Công Khoa 3400:05:09.2
670153Nguyễn Hùng Anh 3500:05:10.3
670169Bùi Nguyễn Khôi Nguyên 3600:05:10.4
670617Trịnh Hoàng Nhật Anh 3700:05:10.8
670248Mai Thanh Hải 3800:05:11.4
672007Nguyễn Minh Phúc 3900:05:11.8
670078Trần Ngô Thiệu Khang 4000:05:12.4

Page 1 / 13


To claim this result or see if it has been claimed you must have a Sportstats account.
Don’t have a Sportstats account? Sign up here
Already have a Sportstats account? Log in here
Stop Following Athlete
Resend verification e-mail
Reset Password